0611327337
olof@frankforthrm.nl

0630584965
nicole@frankforthrm.nl

Overige diensten

Organisatie ’social events’

Frankfort HRM heeft ervaring in het ontwikkelen en organiseren van evenementen voor medewerkers. Hierbij is het ‘fun-aspect’ de aanleiding voor de bezoekers om te komen. Verbetering dan wel intensivering van de samenwerking is daarbij een onderliggend doel en het resultaat. Kortom: leuk, maar ook zeker doeltreffend.

Sparring partner

Zonder wederzijdse hoogdravende verwachtingen over langlopende vervolgtrajecten biedt Frankfort HRM de mogelijkheid te sparren over het HR beleid. Doorgaans wordt, in een informele setting, gesproken met het algemene management over de inzet en ontwikkeling van de medewerkers en de gewenste groeirichting van de organisatie. Kortom, dit is een laagdrempelig instrument om, een uurtje ‘met de benen op tafel’ te praten over het HR beleid. Verrijkend voor beide partijen.

Coaching

Op Frankfort HRM kan een beroep worden gedaan bij het begeleiden van management en medewerkers. Het kan gaan om ontwikkelingsvragen, om het bereiken van concrete resultaten in houding en gedrag of om potentiële kwaliteiten. Zolang het maar in relatie staat met het werk.